Engblommegruppen

Roskilde amt var initiativtager til projektet "adopter en blomst".
Projektet gik i al sin enkelthed ud på, at forskellige interessegrupper eller enkeltpersoner tog vare på een speciel blomst, som ikke havde det så godt indenfor nærområdet.
I bestyrelsen havde vi længe talt om, at forsøge at udfinde steder, hvor der stadig groede engblommer i ådalene.
Så da projektet blev "søsat" adapterede vi engblommen og gik i gang med at søge efter den.
Indtil videre har vi kun fundet en eng, hvor der i sommeren 2002 var 2 planter.
Vi lugede lidt omkring dem, så der blev lidt mere luft, og kreaturerne på engen forsøgte efter bedste evne at begrænse tilgroningen af rødel – så vi var fortrøstningsfulde.
Maj-juni 2003 oprandt og ved tællingen fandt vi nu 5 planter – bl.a. en med 18 blomster, så der var god mulighed for yderligere planter i 2004, da der jo måtte være godt med frø.
Det var derfor lidt skuffende, at der i sommeren 2004 fortsat kun var 5 planter – 2 nye, men 2 af de gamle var gået til.
I 2005 blomstrede engblommen ikke i ådalen.

Så blev det 2006, og vi har talt igen. Denne gang var der også 5 blomstrende planter og vi glæder os over, at engene afgræsses.
Klik her for at se engblommebillederne
Til startsiden