Foreningens Formål:

At arbejde for bevarelse af Tryggevælde- og Stevns Ådals kultur- og naturværdier.


At indsamle oplysninger og viden, samt at formidle information om åen og ådalens kultur- og naturhistorie.


At virke upartisk og partipolitisk neutral


At fremme samarbejdet mellem lodsejere og brugere af åen og ådalen, samt myndigheder, interessegrupper, foreninger og enkeltpersoner.


At udøve rådgivende konsulativ assistance i alle sager, der vedrører åen og ådalen.


At udgive medlemsblad.


At arrangere møder, ekskursioner, naturvandringer m.v.Til startsiden