Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper som varetager forskellige interesseområder. P.t. er der 16 aktive grupper.

Naturplan-gruppe:
Følger med i kommunens og regionens naturplaner

Vej-gruppe:
Gruppen har igennem hele foreningens levetid arbejdet ihærdigt for at forhindre anlæggelsen af en vej over Tryggevælde Ådal. Foreningen mener, at en vej vil skade såvel landskabet som livet i ådalen. De mange klager har medført at projektet er trukket ud. I mellemtiden er reglerne for habitatområder strammet. Samtidig er trafikmønstret ved at ændre sig, så tiden er løbet fra vejen. Dette er dog ikke helt gået op for kommunen endnu, hvorfor vejgruppen opmærksomt følger med i nye tiltag, forslag m.v.

Storke-gruppe:
Gruppen har fået opsat 8 storkereder i Tryggevælde- og Stevns Ådal, og har indtil nu stået for vedligeholdelsen af disse. Der har i gruppen været et udbytterigt samarbejde med Falck, SEAS og pressen. Fra 2008 samarbejder foreningen med Stevns Kommune om vedligeholdelse af rederne.


Græsningsgruppe:
Gruppen er endnu i sin vorden, men planen er at arbejde for at få en bedre afgræsning af engene.


Høslet-gruppe:
Gruppen har foranlediget, at "skoleengen" ved idrætspladsen i Strøby 3 gange er blevet slået med le. Formålet er at fremme den lave vegetation (med bl.a. orkidéer) samt give jordbunden mulighed for at fordampe mere fugtighed og derved forbedre forholdene for de græssende dyr.


Tur- og foredragsgruppe:
Planlægger og afholder ture i Tryggevælde- og Stevns Ådal med kvalificerede turledere og finder foredragsholdere der har særligt kendskab til forhold i ådalen.


IT-gruppe (hjemmeside):
Har opbygget og opdaterer denne hjemmeside.


Foto- og udstillingsgruppe:
Tager billeder og film i Tryggevælde- og Stevns Ådal, arkiverer og får fremstillet billeder som skal bruges i forbindelse med vores blad Å-DALEN, hjemmesiden, foldere og udstillinger - senest "Gå en tur i landskabet ved Tryggevælde- og Stevns Ådal"

Ansøgningsgruppe:
Søger penge til konkrete opgaver (projekter) Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse ønsker at involvere sig i. Har søgt og fået penge til trykning af foreningens flotte foldere - til Storkeprojektet blev der bevilliget Naturforvaltningsmidler fra Roskilde Amt. Det er lykkedes at få midler til et professionelt udstillingssystem bl.a. fra Nordea og Storstrøms Amt. Samtidig fik vi en bevilling fra Friluftsrådet, (Tips og Lotto midler) til udarbejdelse af udstillingen: Hvor må vi gå? Og til trykning af den folder der blev udarbejdet i den forbindelse.

Maglehøj-gruppe:
Storstrøms Amt startede for mange år siden projekt "Adopter et fortidsminde". De ville spare udgifter til pasning af bl.a. gravhøjene og skabe en folkelig interesse for fortidsminderne. Svend Bjørn Keil foreslog Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse at adoptere Maglehøj, som er kommunens eneste jættestue. Den er utrolig velbevaret. Vi har nu i mange år slået græsset på Maglehøj to gange årligt og sørget for at gravkammeret er ryddeligt. Gravhøjene er vigtige at passe, fordi de er et "fristed" for overdrevsfloraen, der er hårdt trængt i det moderne landbrugs-landskab. Vi har valgt at slå højen særligt skånsomt om sommeren for at fremme frøspredningen fra den flotte overdrevsflora. De seneste år har hele sydsiden af højen været et flot flor af den lyserøde tjærenellike.


Blad-gruppe:
Samler stof og skriver artikler om emner der vedrører Tryggevælde- og Stevns Ådal i foreningens blad Å-DALEN, som udkommer 3 gange årligt.


Bjørneklo-gruppe:
Følger med i aktuel lovgivning omkring kæmpe-bjørneklo, og informerer om bekæmpelse.


Engblomme-gruppe:
Ét sted i Tryggevælde- og Stevns Ådal findes Engblomme og foreningen har adopteret planten under projektet "Adopter en blomst" - det er gruppens opgave at holde forbindelse til lodsejeren, tælle de blomstrende planter, og indrapporterer til Stevns Kommune.


Kodriver-gruppe:
Arbejder på udgivelse af en ny folder "Kodriverstien 2", som skal omhandle de seværdigheder man kan støde på i den del af ådalen som ikke er at finde i "Kodriverstien - fra Mor Karens Hus til Prambroen" som Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse udgav i 1996 med støtte fra Kulturby 96, og som blev genoptrykt i 2003 med støtte fra Roskilde Amt.


Medlemshverve-gruppe:
Gruppen skal lave og uddele informationsmateriale om Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse til potentielle medlemmer.


Mink-gruppe:
Foreningen ejer 10 minkfælder, som gruppen står for udlåning af. Derudover skal gruppen informere om minkproblemet i Tryggevælde- og Stevns Ådal.

 

Til startsiden