Landskabsukrudt
De fleste haveplanter kræver vores opmærksomhed og beskyttelse for at trives, men nogle få af dem er lidt sværere at styre i en mindre have. Derfor bliver de tyndet ud eller gravet helt op - og haveaffaldet lander nogle gange meget uhensigtsmæssigt (og nu om dage ulovligt) i naturen. Nogle planter vokser ufortrødent videre, ja trives sågar bedre ude i naturen, hvor ingen haveejer holder dem i skak og bliver landskabsukrudt. Til det mest besværlige landskabsukrudt hører planten kæmpe-bjørneklo - det er en velkendt sag - men også andre som rynket rose (hybenrosen med de store velduftende blomster) og de store pileurter kæmpe-pileurt og japan-pileurt . For alle de nævnte arter gælder, at de er indført fra Østasien som prydplanter, at de danner tætte bestande, som skygger al anden plantevækst ihjel, bladene visner om efteråret og jorden, hvor de vokser, bliver sårbar for erosion.

Da Stevns Kommune er i gang med at lave en indsatsplan mod kæmpe-bjørneklo , vil vi gerne have at alle steder i Tryggevælde og Stevns Ådal, hvor arten findes, bliver registrede. Derfor har vi lavet en lille formular, som kan udfyldes og sendes til foreningen

kæmpe-bjørneklo
- klik her

Kæmpe-pileurt vil vi også gerne vide mere om, da vi forudser problemer med, at den breder sig

kæmpe-pileurt
- klik her

Til startsiden