Til alle naturelskere

Foreningen "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" blev stiftet d. 9. maj 1995, og nu henvender vi os til alle, der er interesserede i, at ådalen også for fremtiden bevares som et sammenhængende naturområde til glæde for egnens borgere. Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse er en interesseforening, der berører alle spørgsmål vedrørende ådalen.

Foreningens formål er:

1. At arbejde for bevarelse af Tryggevælde- og Stevns Ådals kultur- og naturværdier.

2. At indsamle oplysninger og viden, samt formidle information om ådalens kultur- og naturhistorie.

3. At virke upartisk og partipolitisk neutral.

4. At fremme samarbejdet mellem lodsejere og brugere af åen og ådalen, samt offentlige myndigheder, interessegrupper, foreninger og enkeltpersoner.

5. At udøve rådgivende og konsultativ assistance i alle sager, der vedrører åen og ådalen.

6. At udgive et foreningsblad.

7. At arrangere møder, ekskursioner, naturvandringer m.v.

Arbejdsgrupper:
Foreningen har nedsat flere arbejdsgrupper, der blandt andet arbejder med at guide naturvandringer i ådalen, hvor der bliver set og lyttet til områdets blomster-, fugle- og dyreliv. Foreningen har opsat storkereder for på den måde at prøve at lokke denne prægtige fugl tilbage til området - det videre arbejde med projektet sker i samarbejde med "Storkene.dk". Desuden har foreningen indfanget vilde mink for at forhindre plyndring af fuglereder, udgivet folderen "Kodriverstien", der omhandler ådalens kultur- og naturværdier, samt udgivet en storkefolder, der beskriver storkens levevis. I 2006 udkom pjecen "Gå en tur i landskabet ved Tryggevælde- og Stevns Ådal" der handler om hvor og hvordan man må færdes i ådalen. Bjørneklogruppen arbejder på at gøre ådalen bjørneklofri, så den oprindelige flora igen får optimal levevis. Vi arbejder kraftigt imod anlæg i ådalen, især mod omfartsvejen ved Strøby Egede. Vi har adopteret en vild blomst - den i Roskilde- og Storstrøms Amter efterhånden sjældne - Engblomme - som er blevet registreret i Tryggevælde Ådal. Jættestuen "Maglehøj", som et par gange om året bliver slået, så blomsterne får overtaget frem for græsset, har vi også adopteret, og vi har deltaget i kratrydning i Ådalen for at forhindre at området springer i skov. I samarbejde med Strøby Borgerforening, Handicapforeningen, DN og Stevns Kommune havde vi en stor andel i "Projekt Kirkestien ved Strøby", her fik vi forbedret stien, broen, fik nyt fugletårn og nyt shelter.

Sådan kan Du støtte dit lokale naturområde.
Har dette vakt din interesse, og ønsker du at gøre noget for din lokale natur, foreslår vi, at du melder dig ind i "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse". For et årligt kontingent på kun 150 kr. for personligt medlemskab eller 250 kr. for husstands-medlemskab vil du få medindflydelse på det, der sker i dette dejlige kultur- og naturområde, og du er med til, at vi også i fremtiden kan nyde de mange blomster, fugle og dyr, der gør området til noget særligt. Medlemmer modtager medlemsbladet "Å-DALEN" og kan deltage gratis i foreningens ture og arrangementer.


Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Inge Ambus, formand.

 

 

Tilsend mig mere materiale

 

Til startsiden