Minkgruppen
På baggrund af mange henvendelser – især fra jægere og fiskere - men også baseret på bestyrelsens egne iagttagelser - besluttede vi at gå aktivt ind i sagen faunaforurening med forvildede mink i Ådalene.
Roskilde Amt stiller hvert år midler til rådighed for naturpleje. Vi ansøgte og fik 5.000 kr til et projekt til indfangning af mink.
Der blev indkøbt 2 slags fælder - en trådfælde både enkelt og dobbelt, samt en ældre model krydsfinersfælde - gennemgangsmodel - i alt 9 fælder, som i blev indkøbt efteråret 2002.
Hensigten var at alle fælder skulle opstilles i området, men det blev meget hurtigt klart, at det var en umulighed at - som loven foreskriver - få fælderne tilset både morgen og aften, idet fælderne i sagens natur stod noget ude i engene. Foreningen formand - Ella Pedersen - bor dog lige op til åen, ca. 1 km fra dens udløb i Køge Bugt - og her har vi haft held til at fange i alt 6 mink.
Der ud over har de fælder, som ikke har været til at få anbragt i området, været lånt ud til andre, som havde lignende problermer andre steder. Herunder er der ved Vivede Mølleå fanget yderligere 4 mink.
Ved Sandbækken er fanget 3.
Alt i alt ville det være et godt og givtigt projekt, men der mangler folk med mulighed for at tilse fælderne, og derfor har det ikke været så udbytterigt, som vi indledningsvis troede, at det ville blive.
Ingen tvivl om, at der er rigtigt mange mink i Ådalene, og de er seriøse predatorer på bl.a. mange af de ynglende vadefugle, som Amterne og vi prioriterer højt, at få tilbage i anseeligt antal.
Foreningen formand - Ella Pedersen - bor dog lige op til åen, ca. 1 km fra den udløb i Køge Bugt - og her har vi haft held til at fange i alt 6 mink.
Der ud over har de fælder, som ikke har været til at få anbragt i området, været lånt ud til andre, som havde lignende problermer andre steder. Herunder er der ved Vivede Mølleå fanget yderligere 4 mink.
Ved Sandbækken er fanget 3.
Alt i alt ville det være et godt og givtigt projekt, men der mangler folk med mulighed for at tilse fælderne, og derfor har det ikke været så udbytterigt, som vi indledningsvis troede, at det ville blive.
Ingen tvivl om, at der er rigtigt mange mink i Ådalene, og de er seriøse predatorer på bl.a. mange af de ynglende vadefugle, som Amterne og vi prioriterer højt, at få tilbage i anseeligt antal.

Til startsiden